Pracownicy
Ogólne
Studenci
 • W zwi±zku z modernizacj± serwera mog± występować trudno¶ći w dostępie. Proszę się zgłaszać do administratora celem ustaelnia nowych haseł dostępu.
 • Na stronie dostępne s± aktualne informacje nt. działalno¶ci naukowej jednostki w uaktualnianej na bież±co bazie danych "BazaMT On-line"
 • FAQ - najczę¶ciej zadawane pytania
 • Koła naukowe
 • POLITECHNIKA ¦LˇSKA
  WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

  KATEDRA
  BUDOWY
  MASZYN
  Kierownik Katedry
  Prof.dr hab.inż. Andrzej SOKOLOWSKI


  ul. KONARSKIEGO 18A
  44-100 GLIWICE
  tel. 0-32/237-16-31
  fax: 0-32/237-23-36
  e-mail:
  rmt7@polsl.pl

  mapa serwisu

  Jeste¶ 1004332 go¶ciem od 1.10.2002

     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofert± prowadzonych przez nas specjalno¶ci.
     Mamy nadzieję, iż bogate zaplecze laboratoryjne oraz programy spełni± Wasze oczekiwania i przyczyni± się do wybrania specjalizacji prowa-dzonej w Katedrze Budowy Maszyn.
     Prowadzimy specjalizacje o charakterze konstrukcyjno-technologicznym


  dla kierunku Mechanika:
  OBRABIARKI, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN więcej...

  dla kierunku Automatyka i Robotyka: PROJEKTOWANIE I AUTOMATYZACJA MASZYN I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH więcej...

  dla kierunku Mechatronika: MECHATRONICZNE SYSTEMY WYTWÓRCZE więcej...

 • Informacje dla studentów, listy zaliczeniowe, terminy konsultacji znajduj± się w dziale "Działalno¶ć dydaktyczna >>>>>"
 • Zasady dostępu do laboratorium komputerowego

 • Aktualne listy zalczeniowe:


  Original HAND-MADE: dr inż. Arkadiusz Kolka: ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY