Katedra Budowy Maszyn

Baza publikacji

Publikacje opracowane w Katedrze Budowy Maszyn w latach 1959-2002
z lat od do

Aktualne informacje znajduj± się w BazaMT - on-line

Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka