Katedra Budowy Maszyn

Prace doktorskie

W minionym okresie w Katedrze Obrabiarek, Zespole Obrabiarek względnie Katedrze Budowy Maszyn, przez pracowników naukowych tych jednostek prowadzone były przewody doktorskie. Tematycznie związane one były z dziedziną obrabiarek lub budową maszyn, a mianowicie:

 1. Mgr inż. Tadeusz Tyrlik: Opory tarcia suwaków zaworów hydraulicznych. 1965.
  Promotor Prof.dr inż. Janusz Dietrych.
 2. Mgr inż. Bronisław Kunda: Resztkujący kąt skręcania okrągłych prętów stalowych. 1966.
  Promotor Prof. Z. Wusatowski.
 3. Mgr inż. Adam Batsch: Analiza stanów nieustalonych hydraulicznych układów nawrotnych obrabiarek ciężkich. 1970.
  Promotor doc.mgr inż. Mieczysław Pisz.
 4. Mgr inż. Władysław Brzozowski: Analityczne określenie niezbędnej sztywności głównych elementów układu prowadnicowego tokarek. 1973.
  Promotor doc.mgr inż. Mieczysław Pisz.
 5. Mgr inż. Edward Tomasiak: Wpływ niektórych parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki statyczne i dynamiczne typowych zaworów przelewowych. 1973.
  Promotor doc.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 6. Mgr inż. Maciej Szewczyk: Badania hydraulicznego silnika krokowego. 1975.
  Promotor doc.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 7. Mgr inż. Leszek Stasiński: Badania stanów przejściowych rozruchu i hamowania zespołów obrabiarek odciążonych przeciwciężarem i sposobem hydraulicznym. 1975.
  Promotor doc.mgr inż. Mieczysław Pisz.
 8. Mgr inż. Eugeniusz Bliźnicki: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych hydraulicznego układu kopiującego na jego charakterystyki dynamiczne i dokładność obróbki. 1978.
  Promotor doc.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 9. Mgr inż. Wojciech Wiercioch: Badania statyczne i dynamiczne prostoliniowych prowadnic aerostatycznych obrabiarek. 1978.
  Promotor doc.mgr inż. Mieczysław Pisz.
 10. Mgr inż. Jan Kosmol: Analiza i synteza układu sterowania adaptacyjnego procesem toczenia zgrubnego. 1979.
  Promotor doc.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 11. Mgr inż. Gustaw Kotnis: Wpływ materiałów konstrukcyjnych połączeń prowadnicowych ślizgowych na ich właściwości eksploatacyjne, zwłaszcza dla obrabiarek sterowanych numerycznie. 1979.
  Promotor doc.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 12. Mgr inż. Józef Potempa: Termometryczna metoda pomiaru współczynnika sprawności ogólnej pompy hydrostatycznej. 1983.
  Promotor prof.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 13. Mgr inż. Marian Wiercigroch: Komputerowo wspomagana ocena właściwości statycznych i dynamicznych obrabiarek na przykładzie wiertarko-frezarki WFM 100 CNC. 1989.
  Promotor prof.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 14. Mgr inż. Mariano Sanchez Castro: Studia nad możliwością obróbki kół zębatych o bardzo dużych modułach dla potrzeb przemysłu cukrowniczego na Kubie. 1988.
  Promotor. prof.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 15. Mgr inż. Stanisław Zeweld: Ocena porównawcza struktury nośnej obrabiarek ciężkich. 1990.
  Promotor prof.dr inż. Tadeusz Tyrlik.
 16. Mgr inż. Gabriel Kost: System komputerowego wspomagania programowania przegubowych robotów przemysłowych. 1991.
  Promotor prof.dr inż. Jan Kosmol.
 17. Mgr inż. Andrzej Sokołowski: Nadzorowanie stanu ostrza skrawającego. 1995.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol.
 18. Mgr inż. Janusz Śliwka: Wyznaczanie sztywności statycznej obrabiarek metodą wymuszenia dynamicznego 1999.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol.
 19. Mgr inż. Arkadiusz Kolka: Metoda wyznaczania wielkości średnicowych kół pojazdów szynowych w ruchu. 2002.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 20. Mgr inż. Adam Salamon: Wpływ wybranych cech konstrukcyjnych frezów ślimakowych na dokładność frezowania uzębień. 2002.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 21. Mgr inż. Grzegorz Dyrbuś: Wpływ cieczy chłodząco-smarujących na trwałość wierteł krętych podczas wiercenia stali austenitycznych. 2002.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 22. Mgr inż. Krzysztof Lehrich: Wpływ wybranych zespołów obrabiarek do skrawania z dużymi prędkościami na dokładność obróbki. 2005.
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 23. Mgr inż. Tomasz Wala: Modelowanie obróbki strumieniem wodno ściernym tworzyw sztucznych metodą elementów skończonych. 2005
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 24. Mgr inż. Wojciech Mieszczak: Model predykcyjny siły i momentu skrawania w procesie wiercenia. 2005
  Promotor prof.dr hab.inż. Jan Kosmol
 25. Mgr inż. Maciej Kaźmierczak: Metodyka badań sztywności statycznej obrabiarek ciężkich w warunkach przemysłowych. 2006
  Promotor dr hab.inż. Andrzej Sokołowski Prof.Pol.Śląskiej.

Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka