> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

Dostępne pliki:

Publikacja sprawozdań, w wybranych folderach, uruchomiona - ew. uwagi mailem: akolka@polsl.pl

      0. Plan-MTA-SNM-2019.pdfJune 24, 2019, 8:23 am507709 bytes
      1. Programowanie-Parametryczne-Q.pdfJune 24, 2019, 8:23 am976078 bytes
      2. Systemy-pomiarowe.pdfJune 28, 2019, 11:02 am3905345 bytes
      3. Zarzadzanie-narzedziami-w-CNC.pdfJune 28, 2019, 11:02 am1979275 bytes
      8. Text-otwarty-komplet.pdfMarch 1, 2019, 7:40 am22728061 bytes
      snm2019.-programy-lab01-02.zipSeptember 28, 2019, 8:02 am4841 bytes
      sprawozdaniaNovember 18, 2019, 11:15 am0 bytes
      Wytyczne-do-opracowania-sprawozdan-SNM2019.pdfSeptember 4, 2019, 2:44 pm277980 bytes
W przypadku wątpliwości zapraszamy w godzinach konsultacji

Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 15.5.2019 14:51:345.4.31