> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

Dostępne pliki:

Publikacja sprawozdań, w wybranych folderach, uruchomiona - ew. uwagi mailem: akolka@polsl.pl

      BHBIso.chmJanuary 3, 2020, 6:49 pm11150200 bytes
      BHBKlartext.chmJanuary 3, 2020, 6:49 pm12017316 bytes
      BHBsmart.chmJanuary 3, 2020, 6:49 pm11428745 bytes
      Heidenhain-XP-mode.ovaMarch 22, 2020, 10:23 pm1864596480 bytes
      MB5-2020.zipJanuary 3, 2020, 6:49 pm6374 bytes
      SprawozdaniaJanuary 3, 2020, 6:49 pm0 bytes
      Wytyczne-do-sprawozdan.pdfJanuary 3, 2020, 6:49 pm574519 bytes
W przypadku wątpliwości zapraszamy w godzinach konsultacji

Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 24.3.2020 13:00:467.4.1