Katedra Budowy Maszyn

Interferometria laserowa

Nowoczesne, dokładne pomiary geometryczne

    Głównym zadaniem tego laserowego systemu pomiarowego jest kalibracja dokładności pozycjonowania numerycznie sterowanych maszyn i narzędzi obróbczych. W laboratorium metrologicznym system jest wykorzystywany do kalibracji innych wzorców długości, jak głowice mikrometryczne, skale szklane i metalowe, oraz inne narzędzia pomiarowe.

    Aktualnie wyposażenie układu pomiarowego znajdującego się na wyposażeniu Katedry Budowy Maszyn pozwala na:

 • pomiar pozycjonowania liniowego przesuwu maszyn sterownych numerycznie,
 • pomiar pozycjonowania kątowego stołów i wrzecion maszyn sterowanych numerycznie,
 • pomiar prostoliniowości,
 • pomiar płaskości powierzchni,
 • pomiar prostopadłości powierzchni,
 • pomiar prędkości,
 • pomiar drgań


  Widok interferometru LSP-30

      Rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie zmierza w kierunku wyższej dokładności i wydajności. Przewiduje się, że w najbliższych kilku latach oczekiwana dokładność geometryczna tych maszyn wyrażana będzie w ułamkach ľm. Stawia to nowe wyzwania układom pomiarowym przemieszczeń. Rozwój techniki laserowej i dostępność laserowych głowic stała się przyczyną bardzo dynamicznego rozwoju technik interferencyjnych.

      Interferometry wykorzystują zjawisko interferencji dwóch fal i zjawisko Dopplera. Fala odbita od poruszającego się obiektu różni się częstotliwością od fali wzorcowej. Ta różnica częstotliwości jest miarą prędkości obiektu, a także pozwala ocenić odległość obiektu od źródła fal. Zastosowanie głowic laserowych w interferometrii pozwoliło na uzyskanie przyrządów pomiarowych o bardzo dużej dokładności (rzędu 0,01 mm) i bardzo szerokim zakresie pomiarowym (do kilkudziesięciu metrów). Są to wiec przyrządy już nie tylko laboratoryjne najwyższej klasy. Interferometry laserowe jedno- i dwuczęstotliwościowe potrafią dokonywać pomiarów odległości wynoszących nawet setki metrów z dokładnością milionowych części metra. Przeprowadza się to przy przyjęciu długości fali lasera jako wzoru ( standardu ). Długość fali lasera jest znana z wystarczającą dokładnością, aby dokonywać pomiaru z dokładnością do dziesięciomilionowej części.

      Laserowy system pomiarowy LSP-30 jest interferometrem dwuczęstotliwościowym, głównie służącym do pomiaru odległości. System ten jako wzorca używa fali światła lasera HeNe małej mocy. System ten składa się z głowicy laserowej, stacji meteorologicznej, komputera PC oraz opcjonalnego oprzyrządowania. Głowica laserowa składa się z automatycznie stabilizowanego lasera Zeemana HeNe, który generuje koherentny, stabilizowany, dwuczęstotliwościowy strumień światła o długości fali 0.63 mm.


  Pomiary pozycjonowania stołu obrotowego centrum karuzelowego KCI-400/540NM
  w zakładach General Electric Hungary

  Referencje:
  Praca zbiorowa pod red. J.Kosmola: "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem", skrypt nr 2267, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001

 • Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
  tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

  ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
  Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka