> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

Koło Naukowe "OBRABIARKOWCY"

Działalność Koła koncentruje się wokół dwóch głównych obszarów zainteresowań: metrologii przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem współrzędnościowej techniki pomiarowej, metodach programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem programów CAM. W ramach ww. tematyki Studenci realizowali/realizują projekty własne lub powiązane z pracami dyplomowymi /przykładowe projekty/ z zakresu: metrologii przemysłowej, inżynierii odwrotnej itp., przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych współpracujących z dedykowanym oprogramowaniem np. PowerINSPECT, WinIOS, ScanIOS, Calypso, Dimension. więcej

Koło Naukowe „PROTOTYPOWANIE”

Koło zajmuje się modernizacją wykorzystywanych maszyn jak również ich budową, zmianą w rozwiązaniach mechanicznych i oprogramowaniu. Wykorzystanie maszyn do obróbki skrawaniem m.in. mała konwencjonalna tokarka czy czteroosiowa frezarka numeryczna. Nasi studenci realizują również prace badawcze, związane z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi np. w budowie korpusów obrabiarek. Ostanie wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie STAL, Metale & Nowe Technologie, nr 9-10/2018 „Badania doświadczalne właściwości statycznych polimerobetonu oraz połączenia hybrydowego stali i kompozytu”. więcej


Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 25.10.2018 16:33:437.4.1