LABORATORIA
KATEDRY BUDOWY MASZYN

Laboratorium Automatyzacji

odpowiedzialny za laboratorium: dr inż. Arkadiusz Kolka

Szczegółowe informacje znajdziesz w:

 • A.Kolka, J.Kosmol, H.Słupik; "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie", skrypt nr 2233, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001
 • Praca zbiorowa pod red. J.Kosmola: "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem", skrypt nr 2267, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001

       W styczniu 2000 uruchomione zostało elastyczne gniazdo produkcyjne (FMS - Flexible Machining System). Stanowisko pozwala prowadzić zajęcia dydaktyczne obejmujące: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, programowanie robotów, planowanie i programowanie procesów produkcyjnych.

      Elastyczne gniazdo produkcyjne znajdujące się w Laboratorium Automatyzacji Katedry Budowy Maszyn składa się z:

 • obrabiarek ze sterowaniem CNC (tokarki Mirac i frezarki Triac VMC firmy Denford),
 • sterowanego numerycznie układu przejezdnego (pozycjonera),
 • zamocowanego na suporcie pozycjonera robota RV-M1 firmy Mitsubishi,
 • zamocowanych na wspólnym stole, magazynów przedmiotów obrobionych i przedmiotów do obróbki,
 • nadrznędnego układu sterowania gniazdem (DNC).

      Pod płytą stołu znajduje się nadrzędny komputer sterujący gniazdem, układ napędowy pozycjonera wraz z układem dopasowania sygnałów (UDS) oraz jednostka napędowa robota.

      Komputer sterujący gniazdem (DNC) wyposażony jest w kartę 4 portów transmisji szeregowej RS232C, kartę sterującą pozycjonerem typu UCNC5 produkcji OBRUSN oraz kartę 16 wejść i wyjść dyskretnych z optoizolacją typu PCL-730 firmy Advantech.

      Układ napędowy pozycjonera zawiera zasilacz napędu pozycjonera, wzmacniacz napięcia typu RN12 produkcji OBRUSN i układ dopasowania sygnałów pomiędzy elementami wykonawczymi gniazda FMS a wejściami i wyjściami karty 16 we/wy dyskretnych firmy Advantech.

      Sterowanie robotem przeprowadza się z komputera zarządzającego (DNC) za pośrednictwem portu COM1, sterowanie frezarką przeprowadza się za pośrednictwem portu COM2, a sterowanie tokarką za pośrednictwem portu COM3. Parametry transmisji zapisane są w pliku konfiguracyjnym.

  Robot podaje

      Programy obróbkowe dla tokarki i frezarki oraz programy sterujące ruchem robota znajdują się w komputerze zarządzającym. Program zarządzający gniazdem PRGFMS zgodnie z programem pracy gniazda FMS umożliwia:

 • ysłanie odpowiednich programów obróbkowych do obrabiarek i ich uruchomienie,
 • wysyłanie programów roboczych do robota i ich uruchamianie,
 • sterowanie otwieraniem i zamykaniem drzwi maszyn,
 • sterowanie uchwytami przedmiotowymi,
 • sterowanie ruchem pozycjonera.

       W laboratorium znajdują się także urządzenia do automatycznego pomiaru geometrii. Co umożliwia usupełnienie procesu produkcyjnego o elementy przygotowania informacji do produkcji (skanowanie geometrii) oraz kontrolę wyrobów (pomiary kontrolne). Współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC ZEISS C400, a także w stanowisko do bezdotykowego pomiaru i skanowania powierzchni, wykorzystujące laserowe głowice pomiarowe

  ZEISS C400
  Rys. 2. Koordynacyjna maszyna pomiarowa ZEISS C400 wyposażona w komputerowe sterowanie numeryczne CNC do dotykowego pomiaru geometrii Rys. 3. Koordynacyjna maszyna pomiarowa wyposażona w triangulacyjną głowicę pomiarową do bezdotykowego pomiaru i skanowania powierzchni

 • Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
  tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

  ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
  Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka