LABORATORIA
KATEDRY BUDOWY MASZYN

Laboratorium Hydrauliki i Pneumatyki

Wyposażone w stanowiska do badań typowych elementów hydraulicznych (rys.1) i pneumatycznych (rys.2) 
W zakresie hydrauliki możliwe jest wykonywanie badań typowych elementów hydraulicznych (siłowniki, zawory rozdzielaj±ce, dławi±ce, przelewowe) w tym także wykonanych w technice proporcjonalnej.
W zakresie pneumatyki możliwe jest badanie typowych elementów pneumatycznych (siłowniki, zawory rozdzielaj±ce i redukcyjne), montaż i badanie układów sterowania pneumatycznego i pneumo-elektrycznego, badanie elementów pneumonicznych, badanie aerostatycznych elementów no¶nych (łożyskowa gazowe wrzecion, łożyska aerostatyczne palety, prowadnice aerostatyczne).

a) Rejestratory b) Zasilacz hydrauliczny
Rys.1 Stanowiska do badań typowych elementów hydraulicznych (zawory rozdzielaj±ce, redukcyjne, przelewowe i dławi±ce, siłowniki hydrauliczne) także elementów proporcjonalnych.

 a) Didactic I b) Didactic II
Rys. 2.
Tablice montażowe do badań elementów pneumatycznych oraz układów sterowania pneumatycznego i  pneumatyczno-elektrycznego.


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka