LABORATORIA
KATEDRY BUDOWY MASZYN

Laboratorium Komputerowe CAD/CAM

Wyposażone w typowy sprzęt na bazie systemów PC oraz stację graficzn± HP700 poł±czone w sieci LAN z bezpo¶rednim dostępem do INTERNETU. Użytkowane jest oprogramowanie wspomagaj±ce konstruowanie (zarówno profesjonalne jak i własne) oraz badania (na bazie przeno¶nego systemu komputerowego typu LAPTOP). Ponadto można wykorzystywać oprogramowanie biurowe, internetowe itp.
Dostępne oprogramowanie:
CAD (wspomaganie projektowania 2D i 3D): AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, Genius, Genius Desktop, SolidEdge, MegaCAD, Microstation
CAM (tworzenie programów technologicznych): MasterCAM, Profil, Denford Tutorial
FEM (obliczenia inżynierskie): Algor, UAI/Nastran, PRO-MES, OK-MES
programowanie Borland Delphi, MS Visual Studio (Visual Basic, Visual C++, Visual Fox Pro itp.)
inne MS Office, Statistica, Corel, MATLAB (Simulink) Internet explorer itp.

Prawo do samodzielnego korzystania z laboratorium maj± wszyscy studenci, odbywaj±cy zajęcia w ramach specjalno¶ci prowadzonych przez Katedrę Budowy Maszyn, po uzyskaniu zgody opiekuna laboratorium (mgr inż. Arkadiusz Kolka - p.494).

a) b)
Rys.1. Laboratorium Komputerowe - widok ogólny


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka