====== DODATKOWY TERMIN ODROBIENIA LABORATORIUM ======

??? nic nie ustalono ???

______________________________________________________

================ UWAGA DZIENNE !!! ================

Terminy zaliczenia wykładu dla MiBM (dzienne):

a) 13.06.2018 od 10:00 do 11:30 (CEK; aula E),

KARTA ODPOWIEDZI -

Kartę odpowiedzi drukujemy jednostronnie (A4 - bez modyfikacji rozmiaru), i obie kartki zszywamy w lewym górnym rogu. (na odwrocie zamieszczają Państwo obliczenia).

b) ??.06.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

c) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

d) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

Terminy zaliczenia wykładu dla MTA (dzienne):

a) 12.06.2018 od 11:45 do 13:15 (CNT; aula A),

b) ??.06.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

c) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

d) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

Terminy zaliczenia wykładu dla ZiIP (dzienne):

a) 13.06.2018 od 11:45 do 13:15 (CEK; aula F),

KARTA ODPOWIEDZI -

Kartę odpowiedzi drukujemy jednostronnie (A4 - bez modyfikacji rozmiaru), i obie kartki zszywamy w lewym górnym rogu. (na odwrocie zamieszczają Państwo obliczenia).

b) ??.06.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

c) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

d) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

Terminy zaliczenia wykładu dla AiR (dzienne):

a) 11.06.2018 od 08:15 do 09:45 (CEK; aula D),

b) ??.06.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

c) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

d) ??.??.2018 od ??:00 do ??:00 (???),

______________________________________________________

============ UWAGA NIESTACJONARNE !!! ============

Terminy zaliczenia wykładu dla MiBM - AiR (NIESTACJONARNE):

a) 10.06.2018 niedziela od 10:00 do 11:30 (CEK; aula B) ,

a) 10.06.2018 niedziela od 11:45 do 13:15 (CEK; aula E),

b) ??.06.2018 od ??:00 do ??:30 (???),

b) ??.06.2018 ??:45 do ??:15 (???),

c) ??.??.2018 od ??:00 do ??:30 (???),

c) ??.??.2018 ??:45 do ??:15 (???),

d) ??.??.2018 od ??:00 do ??:30 (???),

d) ??.??.2018 ??:45 do ??:15 (???),


Katedra Budowy Maszyn; ul.Konarskiego 18a; 44-100 Gliwice