LABORATORIA
KATEDRY BUDOWY MASZYN

Laboratorium Miernictwa

za laboratorium odpowiada dr inż. Arkadiusz Kolka

Wyposażone w tradycyjne oprzyrz±dowanie do pomiaru wielko¶ci geometrycznych. Laboratorium posiada liczne urz±dzenia do pomiaru geometrii gwintów, uzębień, prostoliniowo¶ci, płasko¶ci, chropowato¶ci powierzchni itp.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się numeryczna współrzędno¶ciowa maszyna pomiarowa ZEISS, oraz  numeryczna maszyna do laserowego bezdotykowego  pomiaru/skanowania geometrii powierzchni

Laboratorium ¶wiadczy usługi w zakresie pomiarów kontrolnych. tel. /32/237-16-31


Współrzędno¶ciowa maszyna pomiarowa ZEISS 400

skaner laserowy


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka