O F E R T A   W S P Ó Ł P R A C Y

     Szanowni Państwo. Wieloletnie prace w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, ciągła współpraca z przemysłem oraz różnorodna, nowoczesna aparatura pozwalają nam na zaoferowanie swych doświadczeń we współpracy w zakresie:
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Metrologia
 • Komputerowa analiza konstrukcji
 • Zaawansowane programowanie obrabiarek maszyn numerycznie (CAM NC,CNC,PLC)
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
 • Projektowanie maszyn i urządzeń
 • Komputerowy zapis konstrukcji (CAD)
 • Aplikacje metod "sztucznej inteligencji"
 • Szkolenia z ww. zagadnień
  Diagnostyka maszyn i urządzeń. Metrologia.

       Posiadamy liczne doświadczenia w zakresie badań kontrolno-diagnostycznych maszyn. Prowadzimy badania statyczne i dynamiczne. Wykonujemy badania sztywności maszyn z wykorzystaniem nowej metody DWSS skracającej do minimum czas badań. Dysponujemy nowoczesnym oprzyrządowaniem pomiarowym:
  • Interferometr laserowy - precyzyjne pomiary maszyn różnej wielkości w zakresie: prostoliniowości, płaskośći, pozycjonowania liniowego i kątowego, przemieszczeń, pomiary prędkości.
  • Kamera termgraficzna - uzykiwanie map termicznych, analiza obrazu.
  • Pirometry - bezdotykowy punktowy pomiar tempery w zakresie do 1500ˆC
  • Renishaw QC-10 - szybkie pomiary dokładności torów interpolowanych obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Czujniki przyspieszeń Kistler - szeroka gama czujników pozwala na pomiar drgań wolno i szybko zmiennych o różnej wielkości amplitud w wielu punktach maszyn jednoczenie.
  • Indukcyjne czujniki przemieszczeń - pomiar przemieszczeń w zakresie do 50mm
  • Czujniki sił Kistler - pomiar sił skrawania itp.
  • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss C400 - pomiary kontrolne części maszyn
  • Współrzędnościowa maszyna skanująca - laserowe (bezdotykowe) skanowanie powierzchni.
  • Przenośne komputery przemysłowe - wyposażone w przetworniki analogowo-cyfrowe, umowiające akwizycję sygnałów. Oprogramowanie umożliwiające szybkie przetworzenie uzyskiwanych wyników w miejscu pomiarów.

  Komputerowa analiza konstrukcji CAE

       Posiadamy liczne doświadczenia w modelowaniu i obliczeniach wytrzymałościowych części złożonych części maszyn metodą elementów skończnych (Finite Element Method). Ze szczególnym uwzględnieniem układów nośnych ciężkich obrabiarek (np. tokarki karuzelowe), elementów układów napędowych itp. Prowadzimy obliczenia modeli liniowych i nieliniowych w zakresie statyki i dynamiki, obliczenia cieplne, analizę modalną. Wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie : Algor, Nastran, PRO-MES, OK-MES.

  Zaawansowane programowanie maszyn sterownych numerycznie (NC, CNC, PLC)

       Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu programów technologicznych dla maszyn sterowanych numerycznie w zakresie obróbki od 2D i wieloosiowej. Dysponujemy zaawansowanymi programami CAM: MasterCAM, CATIA, Profil. Mamy doświadczenia w opracowaniu licznych postprocesorów.
       Oferujemy pomoc w opracowaniu procesów technologicznych zarówno w zakresie obróbki skrawaniem, jak również obróbki wodno-ściernej (water jet machining).

  Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem

       Wiedza w zakresie nowoczesnych sterowań numerycznych (CNC, DNC. PLC), zasad programowania OSN, zagadnień elastycznej automatyzacji, automatycznego nadzoru i diagnostyki w bezobsługowych systemach wytwórczych, oferty producentów maszyn pozwala nam być pomocnymi na etapie zakupu i wdrażania nowoczesnych systemó wytwórczych. Ponadto oferujemy pomoc w przygotowaniu układów pneumatyki/hydrauliki przemysłowej.

  Projektowanie maszyn i urządzeń

       W procesie projektowo konstrukcyjnym wykorzystujemy zaawansowane systemy CAD/CAM/CAE. Doświadczenie pozwala nam na opracowanie wszystkich faz projektowych: od koncepcji do realizacji.

  Komputerowy zapis konstrukcji CAD

       Posiadamy wieloletnie doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania CAD. Wykonujemy zarówno dokumentację rysunkową (AutoCAD, LogoCAD, MegaCAD, SolidEdge) jak również opracowujemy modele 3D części maszyn, zespołów i całych urządzeń przy użyciu zaawansowanych systemów (SolidEdge, CATIA). Posiadamy doświadczenie w zakresie digitalizacji i wektoryzacji dokumentacji "papierowej".

  Aplikacje metod "sztucznej inteligencji"

       Nasi pracowanicy są autorami jednych z pierwszych w Polsce prac w dziedzinie sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne). Wieloletnie doświadczenie jest wykorzystywane przy opracowywaniu autorskiego oprogramowania służącego realizacji państwa celów.

Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka