> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

O F E R T A   W S P Ó Ł P R A C Y

     Szanowni Państwo. Wieloletnie prace w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, ciągła współpraca z przemysłem oraz różnorodna, nowoczesna aparatura pozwalają nam na zaoferowanie swych doświadczeń we współpracy w zakresie:
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Metrologia
 • Komputerowa analiza konstrukcji
 • Zaawansowane programowanie maszyn sterowanych numerycznie (CAM NC,CNC,PLC)
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
 • Projektowanie maszyn i urządzeń
 • Komputerowy zapis konstrukcji (CAD)
 • Aplikacje metod "sztucznej inteligencji"
 • Szkolenia z ww. zagadnień
  Diagnostyka maszyn i urządzeń. Metrologia.

       Posiadamy liczne doświadczenia w zakresie badań kontrolno-diagnostycznych maszyn. Prowadzimy badania statyczne i dynamiczne. Wykonujemy badania sztywności maszyn z wykorzystaniem nowej metody DWSS skracającej do minimum czas badań. Dysponujemy nowoczesnym oprzyrządowaniem pomiarowym:
  • Interferometr laserowy - precyzyjne pomiary maszyn różnej wielkości w zakresie: prostoliniowości, płaskości, pozycjonowania liniowego i kątowego, przemieszczeń, pomiary prędkości.
  • Kamera termgraficzna - uzyskiwanie map termicznych, analiza obrazu.
  • Pirometry - bezdotykowy punktowy pomiar tempery w zakresie do 1500ˆC
  • Renishaw QC-10 - szybkie pomiary dokładności torów interpolowanych obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Czujniki przyspieszeń Kistler - szeroka gama czujników pozwala na pomiar drgań wolno i szybko zmiennych o różnej wielkości amplitud w wielu punktach maszyn jednoczenie.
  • Indukcyjne czujniki przemieszczeń - pomiar przemieszczeń w zakresie do 50mm
  • Czujniki sił Kistler - pomiar sił skrawania itp.
  • Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss C400 - pomiary kontrolne części maszyn
  • Współrzędnościowa maszyna skanująca - laserowe (bezdotykowe) skanowanie powierzchni.
  • Przenośne komputery przemysłowe - wyposażone w przetworniki analogowo-cyfrowe, umowiające akwizycję sygnałów. Oprogramowanie umożliwiające szybkie przetworzenie uzyskiwanych wyników w miejscu pomiarów.

  Komputerowa analiza konstrukcji CAE

       Posiadamy liczne doświadczenia w modelowaniu i obliczeniach wytrzymałościowych części złożonych części maszyn metodą elementów skończonych (Finite Element Method). Ze szczególnym uwzględnieniem układów nośnych ciężkich obrabiarek (np. tokarki karuzelowe), elementów układów napędowych itp. Prowadzimy obliczenia modeli liniowych i nieliniowych w zakresie statyki i dynamiki, obliczenia cieplne, analizę modalną. Wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie : Algor, Nastran, PRO-MES, OK-MES.

  Zaawansowane programowanie maszyn sterownych numerycznie (NC, CNC, PLC)

       Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu programów technologicznych dla maszyn sterowanych numerycznie w zakresie obróbki od 2D i wieloosiowej. Dysponujemy zaawansowanymi programami CAM: MasterCAM, CATIA, Profil. Mamy doświadczenia w opracowaniu licznych postprocesorów.
       Oferujemy pomoc w opracowaniu procesów technologicznych zarówno w zakresie obróbki skrawaniem, jak również obróbki wodno-ściernej (water jet machining).

  Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem

       Wiedza w zakresie nowoczesnych sterowań numerycznych (CNC, DNC. PLC), zasad programowania OSN, zagadnień elastycznej automatyzacji, automatycznego nadzoru i diagnostyki w bezobsługowych systemach wytwórczych, oferty producentów maszyn pozwala nam być pomocnymi na etapie zakupu i wdrażania nowoczesnych systemów wytwórczych. Ponadto oferujemy pomoc w przygotowaniu układów pneumatyki/hydrauliki przemysłowej.

  Projektowanie maszyn i urządzeń

       W procesie projektowo konstrukcyjnym wykorzystujemy zaawansowane systemy CAD/CAM/CAE. Doświadczenie pozwala nam na opracowanie wszystkich faz projektowych: od koncepcji do realizacji.

  Komputerowy zapis konstrukcji CAD

       Posiadamy wieloletnie doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania CAD. Wykonujemy zarówno dokumentację rysunkową (AutoCAD, LogoCAD, MegaCAD, SolidEdge) jak również opracowujemy modele 3D części maszyn, zespołów i całych urządzeń przy użyciu zaawansowanych systemów (SolidEdge, CATIA). Posiadamy doświadczenie w zakresie digitalizacji i wektoryzacji dokumentacji "papierowej".

  Aplikacje metod "sztucznej inteligencji"

       Nasi pracownicy są autorami jednych z pierwszych w Polsce prac w dziedzinie sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne). Wieloletnie doświadczenie jest wykorzystywane przy opracowywaniu autorskiego oprogramowania służącego realizacji państwa celów.

Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 30.10.2018 10:26:597.4.1