Baza-MT On-line - viewer

Jest to nowe wcielenie starej dobrej BazyMT, która przez kilka lat ułatwiała życie sekretariatów i dziekanatu w corocznych pracach nad raportem dla KBN. Wersja On-line pozwala na przechowywanie, edycję i dostęp do danych na jednym serwerze udostępnionym w sieci.

Dostęp do zasobów bazy danych można uzyskać wykorzystuj±ć niemal dowoln± przegl±darkę www, ponieważ aplikacja działa po stronie serwera. Jedynym wymaganiem stawianym przegl±darkom jest poiprawna obsługa formularzy.

Aplikacja występuje w odmianie Viewer - daj±cej możliwo¶ć podgl±du danych oraz Pełnej - daj±cej możliwo¶ć edycji, wprowadzania, aktualizacji i kasowania danych. Dostęp do wersji pełnej wymaga autoryzacji na serwerze.


ż±danie autoryzacji


Ekran główny. Wersja pełna pozwala na dodanie nowej pozycji do dowolnej kategorii wybranej z listy rozwijalnej. Możliwe jest także przeszukanie wybranej kategorii pod k±tem dowolnej frazy.


Lista wyszukanuych pozycji
Każda z wyszukanych pozycji może być usunięta z bazy danych b±dĽ poddana edycji.


Edycja/Dodawanie danych
Edycja polega na wprowadzeniu odpowiednich informacji we wła¶ciwe pola formularza. Dane zawarte w bazie mog± być wy¶wietlone w formie raportu sformatowanego do wydruku. Raport może z łatwo¶ci± być zapisany w wielu formatach takich jak Html, Ascii, PDF i ewentualnie poddany dalszej obróbce w dowolnym edytorze tekstu.


Raport


?>

Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka