Bezdotykowy pomiar temperatury

    Oferujemy bezdotykowy pomiar temperatury z użyciem pirometrów firmy Raytek.

    Raytek jest ¶wiatowym liderem w dziedzinie pirometrów ręcznych i stacjonarnych. Od ponad 30 lat firma produkuje pirometry znajduj±ce zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki, bezkontaktowy i dokładny pomiar temperatury. Najnowocze¶niejsze rozwi±zania z dziedzin elektroniki i optyki wykorzystane w pirometrach Raytek gwarantuj± pewny pomiar w najtrudniejszych nawet warunkach otoczenia. Wysoka jako¶ć pirometrów potwierdzona jest norm± ISO9001.

SprawdĽ także nasze możliwo¶ci w zakresie termowizji


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka