> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

Publikacje

Bieżące publikacje pracowników znajdują się w politechnicznej bazie dorobek.

Książki i skrypty

Pod red. J.Kosmola: "Techniki wytwarzania: Obróbka wiórow i ścierna", Skrypt nr 2289, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2002
    W książce zamieszczono podstawowe informacje z zakresu obróbki skrawaniem. Obejmują one:podstawy procesu skrawania,podstawy zużywania się ostrza skrawającego,najważniejsze materiały narzędziowe,metody oceny skrawalności materiałów skrawanych i skrawności ostrzy narzędzi skrawających,podstawy doboru parametrów skrawania,podstawowe sposoby obróbki wiórowej: toczenie, struganie z dłutowaniem, wiercenie z rozwiercaniem i pogłębianiem, frezowanie,podstawy obróbki ściernej w zakresie szlifowania.
Książka w zasadzie przeznaczona jest dla studentów pierwszych lat studiów na kierunkach mechanicznych. Przybliża jedną z najczęściej stosowanych technik wytwarzania, jaką jest technologia obróbki skrawaniem i obróbki ściernej. Niektóre z rozdziałów przeznaczone są dla studentów wyższych lat, tj. specjalności obejmującej zagadnienia obróbki skrawaniem i technologii maszyn. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień zużywania się ostrzy skrawających.Ponieważ jest to pierwsza książka wydana przez Katedrę Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej z tego zakresu, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, prowadzące do podniesienia jej jakości w kolejnych wydaniach.

A.Kolka, J.Kosmol, H.Słupik; "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie", skrypt nr 2233, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001
    Treścią skryptu są wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów. Szczegółowo omówiono metody programowania: programowanie ręczne, automatyczne i zorientowane warsztatowo (WOP) oraz oryginalny system Progo/Profil wspomagający programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Podano zasady i przykłady programowania wybranych obrabiarek sterowanych numerycznie i minirobota znajdujących sie w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej: tokarek NC ze strowaniem I generacji i sterowaniem II generacji CNC, frezarki ze steroaniem komputerowym CNC formy Denford, a także minirobota Movemaster. Powyższe przykłady są wykorzystywane w procesie dydaktycznym w postaci ćwiczeń laboratoryjnych na kierunkach: budowa i eksploatacja maszyn oraz automatyka i robotyka z przedmiotów: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz programowanie maszyn.

Praca zbiorowa pod red. J.Kosmola: "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem", skrypt nr 2267, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001
    Rozwój obrabiarek i obróbki skrawaniem zmierza w kierunku coraz większej automatyzacji. Podstawą takiej automatyzacji są obrabiarki sterowane numerycznie oraz urządzenia wykorzystujące numeryczne (cyfrowe) przetwarzanie informacji, jak: interferometry laserowe, skanery laserowe, testy dokładności torów interpolowanych, maszyny pomiarowe sterowane numerycznie czy też manipulatory i roboty sterowane komputerowo. W ramach niniejszej książki opracowano szereg praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych, które studenci przede wszystkim IV i V roku wykonują, na specjalnościach związanych z technologią obróbki skrawaniem. Są to ćwiczenia z obszaru: tokarek i frezarek CNC, tj. ze sterowaniem numerycznym komputerowym, minirobota Mitsubishi ze sterowaniem punktowym, maszyny pomiarowej C-400 firmy Zeiss, interferometru laserowego LSP-30 firmy Lasertex, testera torów interpolowanych QC-10 firmy Resinhaw, skanera laserowego, układu sterowania adaptacyjnego, automatu tokarskiego krzywkowego.

J.Kosmol: "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem", WNT, Warszawa 2000
    W książce przedstawiono: nowoczesne sterowania numeryczne w obróbce skrawaniem, zwałaszcza sterowania CNC, DNC, a także tzw. sterowniki programowalne PLC; zasady programowania obrabiarek NC; zagadnienia elastycznej automatyzacji, automatyczny nadzór i diagnostykę w bezobsługoiwych systemach wytwórczych, automatyzację konwencjonalną z zastosowaniem sterowań krzywkowych; przykłady rozwiązań, które mogą być wykorzystane w projektowanych obrabiarkach.

Pod red. J.Kosmola: "Laboratorium z napędu i sterowania elektrycznego obrabiarek", Skrypt nr 2210, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2000
    W Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadzona jest specjalność dydaktyczna: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn, na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz specjalność: automatyzacja maszyn i procesów technologicznych, na kierunku automatyka i robotyka. Jednym z ważniejszych przedmiotów w obu siatkach dydaktycznych jest "napęd i sterowanie maszyn technologicznych". Zakres merytoryczny tego przedmiotu jest ściśle związany z postępującą automatyzacją maszyn technologicznych i procesów technologicznych, zwłaszcza obróbki skrawaniem. W ramach tego przedmiotu opracowane zostały i uruchomione oryginalne ćwiczenia laboratoryjne. Studenci wymienionych specjalności wykonują wszystkie ćwiczenia, które zawarto w niniejszym skrypcie. Ponieważ ćwiczenia te prowadzone są już od kilku lat, skrypt można traktować jako pewne podsumowanie naszych doświadczeń w zakresie kształcenia w obszarze napędów elektrycznych. Ćwiczenia laboratoryjne z napędów są unowocześniane w miarę, jak powstają możliwości (zwłaszcza finansowe) uruchomienia nowych stanowisk badawczych. Takie prace kontynuowane są zwłaszcza w zakresie napędów falownikowych i liniowych. W skrypcie przedstawiono następujące ćwiczenia laboratoryjne:Ćwiczenie 1: Charakterystyka statyczna trójfazowego silnika asynchronicznegoĆwiczenie 2: Rozruch i hamowanie trójfazowego silnika asynchronicznegoĆwiczenie 3: Charakterystyka statyczna tyrystorowego układu napędowego TUNĆwiczenie 4: Charakterystyka statyczna napędu posuwowego GETTYSĆwiczenie 5: Charakterystyka dynamiczna napędu posuwowego GETTYSĆwiczenie 6: Silnik skokowy EDAĆwiczenie 7: Pomiar mocy biegu jałowegoĆwiczenia 8: Charakterystyki łącza selsynowego wskaźnikowegoĆwiczenia 9: Dobór elementów serwonapędu

J.Kosmol: "Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie", WNT, Warszawa 1998
    Rozwój nowoczesnych obrabiarek jest nierozerwalnie związany z postępem w dziedzinie komputerowych sterowań numerycznych i serwonapędów, czyli wysokiej klasy układów automatycznej regulacji położenia. Oto książka, której czytelnik znajdzie opis owych skomplikowanych układów mechaniczno-elektryczno-elektronicznych, umożliwiających przemieszczenia rzędu mikrometrów...
-

Pod red. J.Kosmola: "Monitorowanie ostrza skrawającego - Metody konwencjonalne i sieci neuronowe", Automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa 1996
    W książce przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem metod diagnozowania stanu ostrza skrawającego, a w szczególności:eksperymentalne zależności między siłami skrawania, poziomem drgań, poziomem emisji akustycznej i prądu silnika napędowego a stopniem zużycia ostrza skrawającego,strategie poszukiwania najlepszego symptomu zużycia ostrza skrawającego na podstawie sygnałów pomiarowych siły skrawania, emisji akustycznej, drgań, prądu silnika,metody przetwarzania sygnałów pomiarowych dla celów diagnostycznych, nazywanych w książce konwencjonalnymi, np. w dziedzinie czasu ruchoma średnia, współczynnik spłaszczenia, a w dziedzinie częstotliwości rozkłady widmowe i wskaźnik cepstrum,metody sztucznej inteligencji, a przede wszystkim zastosowanie sieci neuronowej Feed Forward Back Propagation do diagnozowania stanu ostrza skrawającego,najczęściej stosowane praktycznie czujniki siły skrawania, prądu silnika, emisji akustycznej do diagnostyki stanu ostrza.Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniem diagnozowania narzędzi skrawających, dla studentów kierunków mechanicznych oraz inżynierów, którzy projektują elastyczne obrabiarki. Może być też przydatna przy doborze właściwej metody diagnostycznej i odpowiednich czujników.

J.Kosmol: "Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie", WNT, Warszawa 1998
    Rozwój nowoczesnych obrabiarek jest nierozerwalnie związany z postępem w dziedzinie komputerowych sterowań numerycznych i serwonapędów, czyli wysokiej klasy układów automatycznej regulacji położenia. Oto książka, której czytelnik znajdzie opis owych skomplikowanych układów mechaniczno-elektryczno-elektronicznych, umożliwiających przemieszczenia rzędu mikrometrów...
-

Pod red. J.Kosmola: "Laboratorium z komputerowego wspomagania konstruowania obrabiarek CAD", Skrypt nr 1890, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 1994
    Dynamiczny rozwój techniki obliczeniowej....
-

K.Klarecki, A.Kolka, J.Kosmol, A. Sokołowski, J.Śliwka: Laboratorium z układów pomiarowo-kontrolnych i diagnostycznych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kosmola. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1985, Gliwice 1996.
    ...
-

A.Kosmol, J. Kosmol: Komputery - nowoczesne technologie w sporcie. Warszawa 1995.
    ...
-

E.Bliźnicki, G. Kotnis, J. Kosmol, T. Tyrlik, W. Wiercioch: Laboratorium z obrabiarek. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kosmola. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1905, Gliwice 1995.
    ...
-

T.Tyrlik, W. Wiercioch: Obrabiarki skrawające do metali. Atlas rysunków. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1839, Gliwice 1994.
    ...
-

A.Baier, K. Klarecki, A. Kolka, J. Kosmol, J. Śliwka, E. Tomasiak, W. Wiercioch: Laboratorium z komputerowego wspomagania konstruowania obrabiarek CAD. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kosmola. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1890, Gliwice 1994.
    ...
-

J.Kosmol: Elektryczne silniki i układy napędowe obrabiarek i maszyn technologicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.
    ...
-

W.Wiercioch: Praca zbiorowa: Laboratorium pneumatyki. OBREiUP Kielce, NOT. Ćwiczenie Nr 1 i 2, Kielce 1988.
    ...
-

E.Bliźnicki, J. Kosmol, G. Kotnis, J. Potempa, E. Tomasiak, W. Wiercioch: Laboratorium napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Praca zbiorowa pod redakcją T. Tyrlika. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1339, Gliwice 1988.
    ...
-

T.Tyrlik, W. Wiercioch: Obrabiarki skrawające do metali. Część II - Obrabiarki sterowane numerycznie. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1353, Gliwice 1988.
    ...
-

M.Pisz, T. Tyrlik, W. Wiercioch: Obrabiarki skrawające do metali. Część I - Obrabiarki z napędem i sterowaniem konwencjonalnym. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 1180, Gliwice 1985.
    ...
-

J.Kosmol, H. Ludyga, T. Tyrlik: Laboratorium obrabiarek do metali. Cz. IV. Drgania i sztywność dynamiczna obrabiarek. Skrypt Nr 931 Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980.
    ...
-

M.Pisz, T. Tyrlik, W. Wiercioch: Kinematyka obrabiarek. Część I - Schematy kinematyczne, część II - Zapisy strukturalne do schematów kinematycznych. Skrypt Politechniki Śląskiej Nr 468, Gliwice 1974.
    ...
-

T.Tyrlik: Medicion de la rigidez dinamika del tono. Skrypt dla Uniwersytetu w Hawanie, 1968.
    ...
-

T.Tyrlik: Analisis teorico de propiedades del accionamiento hidraulico estatico. Skrypt dla Uniwersytetu w Hawanie, 1968.
    ...
-

T.Tyrlik: Teoretyczne charakterystyki napędów hydraulicznych. Hydraulika w Górnictwie. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1968.
    ...
-

T.Tyrlik: Madicion de la rigidez estatica del husillo del torno con la pieza en el plato de sujecion. Skrypt dla Uniwersytetu w Hawanie, 1967.
    ...
-

T.Tyrlik: Planification de la elaboracion en el torno automatico. Skrypt na Uniwersytecie w Hawanie, 1967.
    ...
-

T.Tyrlik: Praktyki studenckie w wyższych szkołach technicznych. Publikacja - Dydaktyka Szkoły Wyższej. Gliwice - Katowice 1961.
    ...
-

M.Pisz: Przekładnie maszyn wirnikowych. Skrypt 1955.
    ...
-

M.Pisz: Zasady pracy i konstrukcji obrabiarek kopiowych. Część I i II. SIMP, Katowice 1952.
    ...
-

T.Tyrlik: Obliczanie sprzęgieł ciernych. Hamowanie i hamulce. Rozdziały do książki. PWT, Warszawa 1952.
    ...
-

T.Tyrlik: Korekcja kół zębatych. Skrypt 1950.
    ...
-


Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 1.6.2018 22:29:347.4.1