POLITECHNIKA ¦LˇSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

KATEDRA BUDOWY MASZYN

Dla kierunku Automatyka i Robotyka prowadzimy następuj±c± specjalizację o charakterze konstrukcyjno-technologicznym:

PROJEKTOWANIE I AUTOMATYZACJA MASZYN I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Przedmioty programowe:

 • Organizacja i zarz±dzanie
 • Metody sztucznej inteligencji w procesach wytwarzania
 • Układy pomiarowo-kontrolne i diagnostyczne
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAD/CAM
 • Zautomatyzowane maszyny i systemy wytwórcze
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych
 • Maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne i ich własno¶ci
 • Procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich automatyzacja
 • Podstawy projektowania maszyn technologicznych
 • Napęd i sterowanie maszyn technologicznych
 • Kinematyka maszyn technologicznych
 • Projektowanie zautomatyzowanych napędów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Metrologia
 • Wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej
 • Projektowanie narzędzi i przyrz±dów obróbkowych

zapraszam na nasz± specjalno¶ć
prof. dr hab. inż. Jan Kosmol


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka