POLITECHNIKA ¦LˇSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

KATEDRA BUDOWY MASZYN

Dla kierunku Mechanika prowadzimy następuj±c± specjalizacje o charakterze konstrukcyjno-technologicznym:

OBRABIARKI, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN

Przedmioty programowe:

 • Organizacja i zarz±dzanie
 • Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
 • Układy pomiarowo-kontrolne i diagnostyczne
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAD/CAM
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Napędy i sterowanie maszyn technologicznych
 • Hydraulika i pneumatyka w maszynach technologicznych
 • Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Podstawy projektowania obrabiarek
 • Kinematyka obrabiarek
 • Dynamika obrabiarek
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Teoria skrawanie
 • Narzędzia skrawaj±ce i przyrz±dy obróbkowe
 • Wybrane działy obróbki ubytkowej

zapraszam na nasz± specjalno¶ć
prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

  

 


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika ¦l±ska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka