> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

ME 5 MECHATRONICZNE SYSTEMY WYTWÓRCZE
AB 4 PROJEKTOWANIE I AUTOMATYZACJA MASZYN I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
MB 5 OBRABIARKI, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN

Dlaczego nasze specjalności ?
 • Duży udział ćwiczeń praktycznych
 • Tematy prac przejściowych i dyplomowych w dużej części łączące rozważania teoretyczne z badaniami doświadczalnymi.
 • Nabywanie umiejętności praktycznego posługiwania się zaawansowanym oprogramowaniem CAD/CAM/CAE, programowania obrabiarek CNC oraz posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową
 • W ramach ćwiczeń tablicowych nabywanie praktycznej umiejętności projektowania procesów technologicznych, doboru narzędzi skrawających, projektowania uchwytów i przyrządów.

Nasi absolewenci są poszukiwani na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia:
 • Projektant procesów technologicznych na obrabiarki CNC
 • Projektant układów sterowania i układów diagnostycznych
 • Konstruktor zespołów i urządzeń sterowanych CNC
 • Programista-technolog obrabiarek i robotów
 • Specjalista z zakresu metrologii i kontroli jakości
 • Specjalista z zakresu symulacji i modelowania (aplikacje z zastosowaniem MES)
 • Specjalista z zakresu badań eksperymentalnych

MB5 Mechanika

Dla kierunku Mechanika prowadzimy następującą specjalizacje o charakterze konstrukcyjno-technologicznym:

OBRABIARKI, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN

Przedmioty programowe:

 • Organizacja i zarządzanie
 • Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem
 • Układy pomiarowo-kontrolne i diagnostyczne
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAD/CAM
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Napędy i sterowanie maszyn technologicznych
 • Hydraulika i pneumatyka w maszynach technologicznych
 • Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Podstawy projektowania obrabiarek
 • Kinematyka obrabiarek
 • Dynamika obrabiarek
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Teoria skrawanie
 • Narzędzia skrawające i przyrządy obróbkowe
 • Wybrane działy obróbki ubytkowej

MA5 Mechatronika

Dla kierunku Mechatronika prowadzimy następującą specjalizację o charakterze konstrukcyjno-technologicznym:

MECHATRONICZNE SYSTEMY WYTWÓRCZE

Przedmioty programowe:

 • Programowanie CNC maszyn technologicznych
 • Uklady pomiarowe i sensorowe w systemach wytwórczych
 • Diagnostyka i automatyczny nadzór w wytwarzaniu
 • Mechatroniczne napedy i serwonapedy
 • Eksploatacja i diagnostyka ukladów mechatronicznych
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Metody sztucznej inteligencji w wytwarzaniu
 • Pneumatyczne i hydrauliczne uklady mechatroniczne

AB4 Automatyka i Robotka

Dla kierunku Automatyka i Robotyka prowadzimy następującą specjalizację o charakterze konstrukcyjno-technologicznym:

PROJEKTOWANIE I AUTOMATYZACJA MASZYN I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Przedmioty programowe:

 • Organizacja i zarządzanie
 • Metody sztucznej inteligencji w procesach wytwarzania
 • Układy pomiarowo-kontrolne i diagnostyczne
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAD/CAM
 • Zautomatyzowane maszyny i systemy wytwórcze
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Projektowanie elementów maszyn z tworzyw sztucznych
 • Maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne i ich własności
 • Procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich automatyzacja
 • Podstawy projektowania maszyn technologicznych
 • Napęd i sterowanie maszyn technologicznych
 • Kinematyka maszyn technologicznych
 • Projektowanie zautomatyzowanych napędów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Metrologia
 • Wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej
 • Projektowanie narzędzi i przyrządów obróbkowych
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszych laboratoriach.
Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 17.1.2019 14:10:187.4.1