> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn

Prowadzimy zajęcia i specjalności o charakterze konstrukcyjno-technologicznym na kierunkach Mechanika, Mechatronika oraz Automatyka i Robotyka.

Listy/arkusze oceny

Katalogi przedmiotów

Zapraszamy na nasze specjalności...

Sylwetka absolwenta...

Program studiów

Web page programmed hand made by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) 1996-2018


Ostatnia modyfikacja podstrony : 1.6.2018 22:24:585.4.31