> Katedra Budowy Maszyn

Katedra Budowy Maszyn - RMT7

Prowadzimy zajęcia i specjalności o charakterze konstrukcyjno-technologicznym na kierunkach Mechanika, Mechatronika oraz Automatyka i Robotyka.

Listy/arkusze oceny

Katalogi przedmiotów

Zapraszamy na nasze specjalności...

Sylwetka absolwenta...

Program studiów

Web page programmed by dr inż. Arkadiusz KOLKA (c) since 1996     


Ostatnia modyfikacja podstrony : 1.6.2018 22:24:587.4.1