nacisnij F5, aby odswiezyc liste sprawozdan

Przesylanie plikow

Przesylane pliki powinnny byc odpowiednio nazwane

Nazwisko-Imie-Lab#numer.PDF
np.Kowalski-Mariusz-LAB01.pdf

Uwaga - obowiazuja nazwy plikow podane w wytycznych na PZE

Uwaga: tylko plik *.pdf, rozmiar do 5 MB.

Lista sprawozdan

Przyjete sprawozdania zostana usuniete z listy !!!

przesłane dzisiaj; //1-2 dni; //3-4 dni; //5-6 dni; pozostale

.

..

Lista plikowdata aktualizacjiwielkosc bytes
BACA_WERONIKA_ZDALNE05.pdf12:53:34 26.12.2020 bytes

EOF