nacisnij F5, aby odswiezyc liste sprawozdan

Przesylanie plikow

Przesylane pliki powinnny być odpowiednio nazwane

Nazwisko-Imie-Lab#numer.PDF
np.Kowalski-Mariusz-LAB01.pdf

Uwaga: tylko plik *.pdf, rozmiar do 5 MB.

Lista sprawozdan

Przyjete sprawozdania zostana usuniete z listy !!!

przesłane dzisiaj; //1-2 dni; //3-4 dni; //5-6 dni; pozostale

.

..

Lista plikow
Ze względu na ochronę danych osobowych,
wyswietlane sa skrocone nazwy przeslanych plików
data aktualizacjiwielkosc bytes
Kulhawczuk-Michał-Lab1.pdf13:58:23 29.09.2018 bytes
Kulhawczuk-Michał-Lab2.pdf13:58:30 29.09.2018 bytes
Kulhawczuk-Michał-Lab3.pdf13:58:34 29.09.2018 bytes
Zaliczenie-przyjmowanie-3.5-11.079:28:57 11.07.2018 bytes
Zaliczenie-wpisane-4.0-30.068:31:37 01.07.2018 bytes
Zaliczenie-wpisane-5.0-27-0615:15:30 29.06.2018 bytes

EOF