nacisnij F5, aby odswiezyc liste sprawozdan

Przesylanie plikow

Przesylane pliki powinnny być odpowiednio nazwane

Nazwisko-Imie-Lab#numer.PDF
np.Kowalski-Mariusz-LAB01.pdf

Uwaga: tylko plik *.pdf, rozmiar do 5 MB.

Lista sprawozdan

Przyjete sprawozdania zostana usuniete z listy !!!

przesłane dzisiaj; //1-2 dni; //3-4 dni; //5-6 dni; pozostale

.

..

Lista plikow
Ze względu na ochronę danych osobowych,
wyswietlane sa skrocone nazwy przeslanych plików
data aktualizacjiwielkosc bytes
201...ebr...-odeb10:02:55 05.04.20180 bytes
Bob...i-D...LAB010:36:56 23.05.20181508660 bytes
Bob...i-D...LAB0217:07:40 14.05.2018302098 bytes
Kot...ski...-Lab116:27:45 05.04.2018444554 bytes
Kot...ski...-Lab217:30:14 07.04.2018216885 bytes
Szu...ki-...-Lab216:37:05 06.04.2018282318 bytes
Szu...ki-...-Lab321:03:11 24.05.20181038565 bytes

EOF