nacisnij F5, aby odswiezyc liste sprawozdan

Przesylanie plikow

Przesylane pliki powinnny być odpowiednio nazwane
Nazwisko-Imie-Lab#numer.PDF

Uwaga: tylko plik *.pdf, rozmiar do 5 MB.

Lista sprawozdan

Po sprawdzeniu do nazwy zostahnie dopisane
-ok, takie sprawozdanie uznajemy za przyjete.
-zwrot, sprawozdanie do zwrotu

przesłane dzisiaj; //1-2 dni; //3-4 dni; //5-6 dni; pozostale
'; $d = dir("$serwer"); print "Lista plikowdata aktualizacjiwielkosc bytes
"; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry[0]<>"."){ if ($entry=="!automat") { // tu obsluga automatu // } else { $fs = filesize("$serwer/$entry"); # $ft = date("F j, Y, g:i a", filemtime("$serwer/$entry")); $ft = date("G:i:s d.m.Y", filemtime("$serwer/$entry")); $fdata = date("Y-m-d", filemtime("$serwer/$entry")); $dzisiaj = date("Y-m-d"); $ile_dni = (strtotime($dzisiaj)-strtotime($fdata))/86400; if ($entry != "archiwum") #zmiana wyswietlania dla archiwum if ($ile_dni >= 2000) { if (file_exists("$serwer/archiwum/$entry") == false) copy("$serwer/$entry","$serwer/archiwum/$entry" );} if ($entry != "archiwum") { #zmiana wyswietlania dla archiwum if (!$co) // if (stristr ($entry,'_')) # filtrowanie po nazwach if ($ile_dni < 180){ #### nie wyswietlaj plików starszych niz miesiac ### print ''; $kolor = "gray"; if ($ile_dni < 8 ) { $kolor = "#737CA1"; } if ($ile_dni <= 6) { $kolor = "#4863A0"; } if ($ile_dni <= 4) { $kolor = "#2B547E"; } if ($ile_dni <= 2) { $kolor = "#8D38C9"; } if ($ile_dni == 0) { $kolor = "pink"; } if (strpos($entry, 'ok.') == true) { $kolor = "#00FF00"; } if (strpos($entry, 'zwrot.') == true) { $kolor = "red"; } print '"'.$entry.''; print "$ft$fs bytes
"; } #end wazne }else print ''; } } else print "$entry

"; } $d->close(); print"
EOF

"; ?>