nacisnij F5, aby odswiezyc liste sprawozdan

Przesylanie plikow

Przesylane pliki powinnny być odpowiednio nazwane
Nazwisko-Imie-Lab#numer.PDF

Uwaga: tylko plik *.pdf, rozmiar do 5 MB.

Lista sprawozdan

Po sprawdzeniu do nazwy zostahnie dopisane
-ok, takie sprawozdanie uznajemy za przyjete.
-zwrot, sprawozdanie do zwrotu

przesłane dzisiaj; //1-2 dni; //3-4 dni; //5-6 dni; pozostale

.

..

Lista plikowdata aktualizacjiwielkosc bytes

EOF